Vid all sorts psykisk ohälsa brukar sömnproblem vara ännu ett problem att handskas med. Men ibland kan sömnproblem komma helt av sig själv vilket blir mer problematiskt.

Sömnproblem

Att ha varaktiga svårigheter med sin sömn kan vara ett mycket stort problem för den som drabbas. Inom psykiatrin kallas sömnlöshet för insomni och delas upp i två delar. I det första fallet där själva svårigheten att sova är huvudproblemet kallas det för primär insomni. Om sömnproblemen beror på något annat hälsoproblem kallas det för sekundar insomni. I det senare fallet kan svårigheterna endast avhjälpas genom att behandla det som orsakat sömnproblemen. Primär insomni kan bero på en mängd olika saker och måste behandlas därefter.

Svårt att sova

Svårigheter med sömn har säkert de flesta upplevt vid ett flertal tillfällen. Känslan av att vara tvungen att somna samtidigt som man ligger i sängen och ser klockan närma sig morgon kan vara tillräcklig för att hindra insomning. Likaså kan vardagsproblem som stress, upprymdhet eller "mycket att grubbla på" vara fullt tillräckligt för att hålla någon vaken. För det som drabbas av denna vardagliga insomni kan det vara svårt att föreställa sig vilka enorma besvär det kan leda till om man ej får sin sömn.

Att förhindra sömn genom hög musik, slå ljuset av och på eller tvinga någon att befinna sig konstant i rörelse är att betrakta som en tortyrmetod. Den används bl.a. av USA som en av de moderna mer "humana" tortyrmetoderna. Syftet är att beröva offret sömn och på så sätt skapa sömnbrist. I förlängningen är den psykiska påfrestningen oerhörd och kan ge allvarliga men. Med detta i åtanke sätts insomni i sitt rätta perspektiv. Den som drabbas av sömnproblem och sömnbrist riskerar att må mycket dåligt och det kan få flera följder.

sömnproblem

Orsaker till sömnproblem

Orsakerna till sömnproblem är svåra att överblicka. Det kan vara allt från exempelvis tillfällig stress hemma och på jobbet till en långvarig psykisk stress. När sömnbristen är stressrelaterad är det viktigt att orsaken till stressen är det som behandlas och inget annat. En annan vanlig faktor är att vara i dålig form. Personer som får för lite motion och dessutom är överviktiga riskerar att drabbas av sömnlöshet. Att röra på sig mer och få mycket frisk luft kan hjälpa åtskilligt.


Sömnproblem hos barn

Alla som är föräldrar är experter på sömnproblem. Både problemen med att få sina barn att sova och problemen med att få tillräckligt mycket sömn själv. Barn sover ofta oroligt när de går igenom olika utvecklingsfaser. Det kan gälla allt från psykiska faser som påverkar drömmandet till fysiska faser med "växtverk" eller kramp som påföljd. Gällande barnet så är det enda sättet att komma till rätta med sovandet bra rutiner. Redan när barnen är mycket små kan det vara bra att införa kvällsrutiner. Sätta på pyjamas, släcka ner, läsa en bok och varva ner är exempel på bra kvällsrutiner. Redan från start måste barnet lära sig förstå skillnaden mellan natt och dag. För föräldrarnas del är det inte lika enkelt. Framför allt när man har sitt första barn är det vanligt med oro, stress och sömnlöshet. Ovanpå det har man en ny bebis som vill ha uppmärksamhet, vaknar och skriker, blir hungrigt osv. Enda sättet att lösa det är att hjälpas åt. Genom att ta ansvaret varannan natt kan mamma och pappa turas om att sova ut. Bättre sömn ger bättre föräldrar, lyckligare barn och en mysigare hemmatillvaro. Svårare än så är det inte.


Tips vid sömnproblem

Allmänna tips vid sömnproblem är att försöka ändra sina rutiner. Öka motionen och få mer frisk luft är bra att försöka sig på. Likaså är det bra att försöka undvika att äta tung mat sent på kvällen. En macka och en kopp te räcker gott. Alkohol har en tendens att försämra sömnen och bör undvikas för den som har sömnproblem. Likaså stora mängder socker kan vara en orsak och bör undvikas. Om problemen är allvarliga bör vårdcentralen kontaktas. Det kan då bli aktuellt med medicinering och eventuellt någon form av läkarhjälp. Är man osäker på vad som orsakar problemen kan det vara läge för en utredning. Underskatta inte hur allvarligt det är att inte kunna sova och vilka problem det skapar.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.