Tankar om självmord är vanligt men någonting man ska ta på allra största allvar. Här förklarar vi mer, men också var man kan vända sig om man behöver prata med nån.

Självmord och självmordstankar

Alla människor tänker, någon gång, på att ta sitt eget liv. För de flesta är det endast en flyktig tanke om självmord som fort går över. Så är det inte för alla. Många lider av återkommande självmordstankar och ungefär varannan person tänker, vid något tillfälle, allvarligt på att begå självmord. Trots att tankar på att ta livet av sig är så vanliga är själva handlingen ganska ovanlig. De flesta som fastnar i denna tankebana tar sig vidare och får ordning på sig själva till slut.

För vissa är självmordstankarna resultatet av en djup depression eller annan psykisk sjukdom. Det vanligaste är dock någon form av livskris som bringar fram dessa tankar. För den person som drabbats av självmordstankar är det svårt att se någon väg ur sina problem. Vart hon än vänder sig tycks allt vara mörkt och inget ljus är synligt. Inget är mer fel än det. Oavsett vilken situation man befinner sig i så finns det alltid någon form av lösning. Problemet är att den som är så djupt deprimerad att självmordstankar har uppstått kanske inte kan se lösningarna på egen hand. Det kan behövas att någon sträcker ut en hjälpande hand och erbjuder det stöd som behövs. Ibland kan det räcka med något så enkelt som att lyssna och "finnas där".

självmord självmordstankar

Det viktigaste att komma ihåg, för den som har allvarliga självmordstankar, är att det alltid finns ett ljus. Kanske det är svårt att se men det finns där. Ingen situation är någonsin så hopplös att det är värt att ta sitt liv för. Oftast är, även de mer allvarliga självmordsförsöken, inget annat än ett "rop på hjälp". Inte sällan kommer det som en total överraskning för omgivningen som inte alls har insett hur dåligt den stackars människan faktiskt mår. Det säger en del om hur en närstående bäst bör agera. Förmodligen finns det en eller flera anledningar till det inträffade. Många ligger säkert långt tillbaka i tiden och kan vara omedvetna. Genom att se personen och faktiskt låta denne komma i fokus kan problematiken lyftas fram. I de flesta fall upplevs en stor lättnad av att få ge uttryck för känslorna. Att få lägga ut allt som trycker och bli lyssnad på kan vara mycket befriande. Uttrycket "delad börda är halv börda" kan fungera som en bra utgångspunkt.


Självmord - Hjälp att få

För den som drabbats av självmordstankar eller känner någon som försökt begå självmord eller har självmordstankar finns hjälp att få. Genom att vända sig till närmaste vårdcentral går det att komma i kontakt med professionell hjälp. Smärtan som leder fram till självmordstankarna går att behandla med terapi och läkemedel. Den psykiatriska öppenvårdsmottagningen har möjlighet att bistå med den hjälp som behövs. Om denna situation skulle uppstå finns det ingen anledning att tveka. Ingen ska behöva umgås med tankar av det slaget. Det finns också gott om jourhavande hjälplinjer att ringa om behovet skulle uppstå. De kan vara bra att ringa om situationen är akut eller om det finns ett behov av att prata med någon som bara lyssnar. Nedan följer en lista på några:

• BRIS – Barnens rätt i samhället tel.116 111
• Jourhavande präst tel.112
• Jourhavande kompis tel.020-222444
• Nationella hjälplinjen tel.020-220060


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.