Att ha självförtroende i olika sammanhang betyder att man känner sig säker på sin sak. Däremot kan någon med bra självförtroende i en sak känner sig mer osäker i en annan.

Självförtroende

Självförtroende är ett begrepp som används ofta i många olika sammanhang. Förmodligen använder vi det utan att egentligen fundera på vad det egentligen betyder. Definitionen av självförtroende är den egna tilltron till sin förmåga att prestera något. Det behöver inte vara något specifikt utan kan vara arbete, idrott, kunskap eller vad som helst. Viktigast är att personen själv är övertygad som sin kompetens inom området. Inte sällan blandas "självförtroende" ihop med "självkänsla" men det stämmer inte alls. Självkänsla handlar om vilken uppfattning man har om sig själv. En person med dålig självkänsla brukar under- eller överskatta sin förmåga i olika sammanhang. Omvänt har en person med god självkänsla en realistisk bild av den egna förmågan.

självförtroende

Vad är självförtroende?

Självförtroende och vad det baserar sig på är olika från person till person. En del har gott självförtroende i nästan alla sammanhang medan vissa bara har det ibland. T.ex. kanske du själv känner ett gott självförtroende i vissa jobbsammanhang men upplever det motsatta i olika sociala sammanhang. Självförtroende kan också vara något som kommer och går. Allt beroende på "dagsform" eller vad som händer och sker i livet. Kanske en person upplever sig väldigt stark en period av sitt liv för att sedan övergå till det motsatta p.g.a. något tråkigt som inträffa. Det viktiga att komma ihåg är att självförtroende inte kommer av sig självt. Ett gott självförtroende hänger ihop med att faktiskt prestera något. För att hålla självförtroendet uppe måste du jobba mycket med dig själv och hela tiden utsätta dig själv för nya prövningar.


Dåligt självförtroende

Få saker kan vara så förödande för en person som att drabbas av dåligt självförtroende. Detta kan ske när som helst och i vilket situation som helst. Kanske ibland totalt utan förvarning. Vem har inte befunnit sig i ett läge där man gått in som väldigt starkt för att sedan tappa greppet totalt. Kanske p.g.a. att något oväntat händer eller att man möter någon som visar sig vara svår att hantera. Att få dåligt självförtroende i vissa situationer är inget konstigt. Det händer oss alla ibland och är säkert ett betyg på god självkännedom. Endast en person som totalt saknar självkännedom kan uppleva sitt självförtroende som gott i alla tänkbara situationer. Kanske kan man säga att ett bra självförtroende kan uppnås genom förbättrad självkännedom. Får man bättre självkännedom försätter man sig ogärna i situationer som man inte riktigt behärskar och slipper då drabbas av dåligt självförtroende.


Få bättre självförtroende

Hur gör man då för att få självförtroende? Inte en helt enkel fråga att besvara då det säkert skiljer sig från person till person. Det finns dock några saker som gäller för alla och går att ta fasta på.

• Lär känna dig själv – genom god självkännedom kan du undvika situationer du inte klarar av.
• Gör saker – självförtroendet hänger ihop med prestation. Den som aldrig presterar något får därmed inget förbättrat självförtroende.
• Jobba med dig själv – bli bra på saker som är viktiga för dig själv. Genom att bli "säker på din sak" slipper du bli obekväm.
• Sociala situationer – många upplever dåligt självförtroende i olika sociala situationer. Jobba med dig själv och din självkänsla. Ge dig in i sociala situationer och våga ta för dig. Försök lita på dig själv och din egen kapacitet.
• Var stark i dig själv – kom ihåg att alltid vara dig själv. Den som alltid växlar mellan olika roller och inte vågar visa sitt verkliga jag kommer heller aldrig att få något starkt självförtroende.


Självförtroende - övningar

Som så mycket annat här i livet går det att öva sig till ett ökat självförtroende. Genom att jobba aktivt med sig själv går det att träna upp självförtroende. Tänk bara på att det tar tid och det inte finns någon genväg. Nedan står exempel på några enkla självförtroende övningar att göra:

• Jämför inte dig själv med andra – Gräset är inte grönare på andra sidan.
• Slappna av – testa träning, yoga eller vad som passar dig bäst bara du blir avslappnad.
• Våga ge dig själv belöningar – var inte för kritisk mot dig själv. Lyft fram det bra du gjort.
• Anpassa dina mål – sätt upp både långsiktiga och kortsiktiga mål. Genom måluppfyllelse stärker du dig själv.
• Ha kul – gör saker du gillar, i situationer du trivs och med personer som gör dig bekväm. En positiv miljö är alltid bra.
• Var positiv – glaset är halv fullt, inte halv tomt.
• Utmana dig själv – testa nya saker och gör inte alltid som du brukar. Genom att utsätta dig själv för nya utmaningar höjer du ribban för dig själv.

För den som så önskar går det också att finna hjälp genom att gå en kurs i självförtroende. Kurser av det slaget finns det gott om och resultatet kan säkert variera. En del kurser kan vara superseriösa medan andra mindre seriösa. Du kan också finna olika självförtroende test på nätet. Dessa gör man nog bäst i att betrakta som ren underhållning.


Orsaker till dåligt självförtorende

Vad orsakar egentligen dåligt självförtroende? Det går att resonera i det oändliga i vad som orsakar dåligt självförtroende. Olika situationer som känns obekanta, att bli lämnad utanför eller ifrågasatt. Att bli utsatt för saker som man inte riktigt behärskar eller vet något om. Allt ovanstående går att lyfta fram som orsaker till dåligt självförtroende. Den viktigaste orsaken till dåligt självförtroende är du själv. Endast du själv kan öka ditt eget självförtroende och endast du kan riva ner det. Lär dig lita på dig själv och lyssna till ditt eget förnuft. Endast då kan du få ett ökat självförtroende.


Skillnaden mellan självkänsla och självförtroende

Skillnaden mellan begreppen är avgrundsdjup samtidigt som de är två sidor av samma mynt. Genom att ha en god självkänsla och veta din egen kapacitet kan du jobba med ökat självförtroende. Självinsikt är grunden till att ha ett riktigt gott självförtroende baserat på något som är realistiskt. Givetvis gäller också det omvända förhållandet. En person men väldigt dålig självinsikt kanske kan ge sken av självförtroende men det är inget äkta sådant. Grunden till ett äkta självförtroende är en stabil och realistisk självinsikt. En person som äger en god självinsikt och därigenom får sitt självförtroende riskerar inte att hamna i "konstiga situationer". Hon slipper bli ifrågasatt p.g.a. att hon har tagit sig vatten över huvudet. Istället står personen stadigt med fötterna på jorden och klarar det mesta.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.